Lokala mötesplatser för delad kunskap

Hej! Vi pratar just nu med kulturinstitutioner, fastighetsägare, arkitekter, forskare, tjänstepersoner och politiker om möjligheter till fler lokala mötesplatser. Hittills har inget långsiktigt allmänt kontor etablerats, men om du vill veta mer, samarbeta eller engagera dig i projektet – anmäl dig till nyhetsbrevet eller hör av dig till oss!

Läs mer om visionen om Allmänna kontoret!