Allmänna kontoret

30 OCT - 30 NOV 2012

Tisdag-Lördag kl 10.00-18.00

Kom till Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet

Läs mer

Allmänna kontoret

Lokala mötesplatser för delad kunskap

Allmänna kontoret är en vision om lokala, kostnadsfria och öppna mötesplatser, där människor kan engagera sig i självorganiserade aktiviteter, arbete och fortbildning. Tanken är att dessa offentliga mötesplatser kan bidra till lokal gemenskap och socialt engagemang, utgöra gränsöverskridande mötesplatser för studerande, ungdomar, pensionärer och idéburna verksamheter, likväl som för frilansare och människor med osäkra anställningar, småföretagare och arbetslösa.